ANBI

De stichting tot behoud van de Lutherse kerk Nijmegen is gestart op 1 juli 2019 en heeft als doel de monumentale kerk met daarin twee rijksmonumenten te behouden voor en met respect voor de oorspronkelijke bestemming en historie ter beschikking te stellen aan de Nijmeegse bevolking e.o. . Daartoe heeft de stichting de culturele ANBI aangevraagd en op 12-9-2019 verkregen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 7583724.
De bankrekening van de stichting is IBAN NL90 TRIO 0788822691
Het Rsin nr. is 860412465.