Donateurs

Wij zijn blij met elke bijdrage; zonder uw bijdrage wordt het behouden van de kerk in eigen beheer lastig.

Door de erkenning van de stichting als culturele ANBI (dd 12-9-2019) is iedere bijdrage voor 125% aftrekbaar van de belasting.
Bij toezegging van een vast bedrag voor 5 jaar (stopt bij overlijden) is daarvoor zelfs geen inkomensdrempel vereist. Formulier is hierbij beschikbaar.
Bankno. NL90 TRIO 0788822691
Rsin no. 860412465