Nieuws

Sinds 17 maart 2022 zijn alle beperkende maatregelen in het kader van de bestrijding van covid-19 opgeheven

Met in acht neming van de huisregels is een grote variatie aan bijeenkomsten in de Lutherse kerk mogelijk (lezingen, concerten, repetities etc.). Er is ook een vergaderruimte beschikbaar voor verhuur.

Contact via rubriek Verhuur

29 september 2022

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Lutherse Kerk Nijmegen heeft zich na overleg met de Lutherse kerk Zuid Nederland, gedwongen gezien de Lutherse kerk (met bijgebouw) alhier, te sluiten vanaf 1 november 2022 tot voorlopig 1 maart 2023 i.v.m. de gestegen energiekosten.

Namens het bestuur

De secretaris/beheerder