Nieuws

Met in acht neming van de maatregelen getroffen door de overheid zijn bijeenkomsten in de Lutherse kerk vanaf 1 juli weer mogelijk.

Contact via rubriek Verhuur