Informatiebord

Het informatiebord voor de kerk bevat de meest recente informatie over de evenementen en de activiteiten die in de Lutherse Kerk plaats vinden.

Er heeft een wisseling van taken plaats gevonden met betrekking tot de verhuur. In plaats van het oude verhuuradres (www.lknverhuur.nl) is daarom ook een nieuw adres aangemaakt: www.luth.kerk.verhuur.nl