Liturgische diensten

De Lutherse Gemeenschap Nijmegen heeft iedere 2 weken een liturgische dienst in de Lutherse Kerk. Daarnaast zijn er ook regelmatig andere bijeenkomsten.
De exacte informatie is te vinden op het informatiebord voor de kerk, in de periodiek Lutherroos (het kerkblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland) en op de site van de Lutherse gemeente Zuid-Nederland: www.lutherszuidnederland.nl.

Contactadressen:
Kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX, Nijmegen
Consistorie: Jacob Canisstraat 112, 6521 HK, Nijmegen, tel. 06 51719157