Over ons

De stichting tot behoud van de Lutherse Kerk Nijmegen is opgericht per notariële akte op 1 juli. 2019. Het is een stichting op basis van een ideële maatschappelijke grondslag en vertoont de daarbij behorende organisatiestructuur gebaseerd op vrijwilligers met sporadisch (waar nodig) gevraagde professionele ondersteuning. De Stichting probeert haar doelen te realiseren met respect voor de oorspronkelijke bestemming en historie van het gebouw.
Het doel van de stichting is:
– het gebouw “De Lutherse Kerk” als monumentaal erfgoed met de twee daarin aanwezige rijksmonumenten, in stand houden en onderhouden,
– het gebouw beschikbaar blijven stellen aan de Lutherse gemeente Nijmegen voor liturgische bijeenkomsten,
– de aandacht voor het gebouw verbreden, via verhuur het gebouw beschikbaar te stellen aan de bevolking en organisaties etc. van de buurt en de stad Nijmegen e.o.
– meer specifiek het Van Deventerorgel als uniek instrument landelijke en regionale bekendheid geven en daarmee en door het organiseren van concerten op het genoemde orgel, bij te dragen aan het behoud van het orgel,
– het bieden van een podium voor met name jonge talentvolle kunstenaars voor allerlei cultuurvormen,
– het organiseren van specifieke groeps-evenementen zoals voor amateurmuzikanten, senioren, etc.
Daarnaast wordt kerk gebruikt door de sociale dienst van de gemeente Nijmegen die in samenwerking met de Stichting Iriszorg en de diaconie van de Protestantse Gemeente Nijmegen een wekelijks inloopspreekuur organiseert voor dak- en thuislozen. Verder zijn er contacten gelegd met allerlei culturele non-profit instellingen in en buiten Nijmegen. De meerwaarde van het gebouw is naast het bezit van een zeer goede akoestiek ook, dat het voorziet in de behoefte die er in Nijmegen is, aan kleinere podia.