Lutherse gemeente Zuid-Nederland

In 2017 heeft de Lutherse gemeente Nijmegen zich op advies van de Classis Nijmegen aangesloten bij de verenigde Lutherse Gemeenten in Noord-Brabant en de Lutherse Gemeente Zuid-Limburg. De nieuwe combinatie heet Evangelische-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. De redenen voor samengaan waren enerzijds het teruglopend ledental, de veroudering van de gemeente, het teruglopen van het kerkbezoek, de terugloop van het aantal vrijwilligers en het gebrek aan voldoende financiƫle middelen, en anderzijds omdat het niet mogelijk bleek aan te sluiten bij de Protestantse Gemeente Nijmegen.
De Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland beschikt over een periodiek “Lutherroos” met daarin alle informatie over de kernen Berg op Zoom, Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg.

Contact: www.lutherszuidnederland.nl