Bank en ANBI

De financieringsstructuur vertoont alle kenmerken van een stichting wat onder meer inhoudt, dat geen winst wordt beoogd en er geen beloning of salariëring van bestuur en medewerkers plaatsvindt. In het jaar 2019 is de ANBI-status aangevraagd en verkregen. Voor inkomsten is de stichting  derhalve o.a. aangewezen op giften en donaties.
Door de erkenning als culturele ANBI (dd 12-9-2019) is iedere bijdrage voor 125% aftrekbaar van de belasting.
Bij toezegging van een vast bedrag voor 5 jaar (stopt bij overlijden) is daarvoor zelfs geen inkomensdrempel vereist. Formulier is hierbij beschikbaar. De stichting is een culturele ANBI en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75831724.

Bankrekening: IBAN NL90 Trio 0788822691
Rsin nr: 860412465