Begroting

Begroting 2019 (tweede helft)
Stichting tot Behoud Lutherse Kerk Nijmegen


Baten
te ontvangen subsidies restauratie
verhuur culturele/sociale activiteiten
consumpties
totaal

Lasten
restauratie
onderhoud
water, energie
verzekering
inkoop consumpties
administratiekosten/site
schoonmaak
vergoedingen
totaal
Saldo

5000
8000
2500
15500


5000
2000
3000
1250
1000
750
1000
1500
15500
0

______________________________________________________________________________

Begroting 2020
Stichting tot Behoud Lutherse Kerk Nijmegen

Baten
te ontvangen subsidies restauratie
verhuur culturele/sociale activiteiten
consumpties
totaal

Lasten
restauratie
onderhoud
water, energie
verzekering
inkoop consumpties
administratiekosten/site
schoonmaak
vergoedingen
totaal
Saldo
75000
17500
5000
97500


7500
4000
6000
3000
2000
2000
2000
3500
97500
0