Begroting

zie ook de jaarrekening

Begroting 2022
Stichting tot Behoud Lutherse Kerk Nijmegen


Baten
te ontvangen subsidies restauratie
verhuur culturele/sociale activiteiten
consumpties
totaal

Lasten
restauratie
onderhoud
water, energie
verzekering
inkoop consumpties
administratiekosten/site
schoonmaak
vergoedingen
totaal
Saldo

2000
6000
500
8500


p.m.
2000
3000
1250
1000
750
500
p.m
8500
0

______________________________________________________________________________